SEO - Søkemotoroptimalisering - SMO


SEO har alt  med hjemmesiden eller nettsiden å gjøre, se også: Malen for søkemotoroptimalisering


Definisjon av organisk søkemotoroptimalisering:  er en prosess som har til hensikt å øke nettsidenes synlighet basert på søkemotorenes anbefalinger og standarder samt egne markedsføringsstrategier og markedsføringsmål. er basert på kunnskap om søkemotorenes virkemåter, har som mål å øke en nettsides synlighet med hensyn på relevante søkeord, skal sikre at de markedsføringsmål man har satt seg nåes, og må være en del av en veldefinert markedsføringsstrategi. Vår definisjon av begrepet avviker positivt fra dem man vanligvis finner på nettet: For det første inkluderer vi markedsføringsstrategier og markedsføringsmål da disse driver behovet for synlighet. For det andre tar vi ikke med ”betalte katalogoppføringer” og liknende. Grunnen er at det vanligvis er unødvendig å betale for katalogoppføringer for å øke synligheten. (Det er bedre å benytte ressursene på å øke din organisasjons kompetanse på søkemotormarkedsføring.) 

Test at din webside er synlig i søkemotorer

Undersøkelser viser at 85% av brukerene ikke ser på mer enn 20 til 30 treff (2 til 3 sider) når de søker på nettet. Det er derfor viktig at dine sider listes under de søkebegrep som er relevante for dine produkter blant de første 30 treffene. Test om dine websider er synlige:Velg tre søkebegrep som du ønsker å bli funnet på. (Tenk på vilke ord/begrep interessenter og kunder vil benytte for å finne dine produkter og tjenester). Søk på disse søkeordene på . Google er Norges mest brukte og største søkemotor. Google leverer søkeresultater til Sol/Eniro/Kvasir og ABC Startsiden. Er du synlig i Google er du synlig i de fleste andre søkemotorer ikke bare i Norge, men hele verden. Sjekk rangeringen. Hvis du finner dine websider på en av de tre første sidene (plass 30 eller bedre) er du synlig. Finner du ikke dine websider blant de 30 første treffene i resultatlisten er du ikke synlig for dine potensielle kunder og bør kontakte oss slik at vi kan hjelpe deg med å bli synlig i søkemotorer.

Fordeler med organisk søkemotoroptimalisering
Man oppnår mange fordeler ved å tenke søkemotormarkedsføring når man lager nettsidene sine. Noen av fordelene med organisk søkemotoroptimalisering er at: du blir synlig for de som utgjør målgruppen din når de benytter en søkemotor for å søke informasjon, de har behov for et produkt/tjeneste eller de er i en kjøpssituasjon, du sparer ressurser på dyr internettannonsering og katalogoppføringer. du får konkurransefortrinn ved at bedriften blir mer synlig på Internett. du får kvantifiserbare resultater når det gjelder rangering i søkemotorene og du kan dermed måle alle effekter og styre utviklingen over tid. 


Organiske søkeresultater oppføringer på søkemotoren resultat sider som vises på grunn av sin relevans for søkeordene, i motsetning til de med reklame. I kontrast, kan ikke-organiske søkeresultater inkludere betale per klikk-annonsering. 
Aktivital Gruppen 

SEO og SMO, search engine optimailation

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola